Erkekte Sertleşme Sorunu

Erkekte Sertleşme Sorunu
4 Haziran 2021Yorum Yap
Erkekte Sertleşme Sorunu

 

Erektil disfonksiyon ya da milletçe aralarında malum isimiyle penisin sertleşme zorluğu; çok başarılı bir seks amaçlı gerekli meydana gelen alet sertliğinin sağlanamaması ya da sağlansa bile aynı ritimde devam ettirilememesi olarak tanımlanmaktadır. 1995 senesinde yapılmış olan bir biyolojik çalışmanın sonuçları; bütün yeryüzünde hemen hemen 153 milyon erkeğin seks esnasında sertleşme sorunu yaşadığını ve bu sayının 2025 senesinde hemen hemen 322 milyonu bulacağını göstermiştir. 1950 ve 1960’lı yıllarda erkekte sertleşme probleminin kökeninde psikojenik nedenlerin meydana geldiği düşünülürken, nihai zamanlarda bu sorunun daha bir sürü penisin damarsal ve sinirsel yapılarından meydana gelen bir takım hastalıklara ilişkili olarak meydana çıktığı ispatlanmıştır . Genel olarak damar sertliği, tansiyon yüksekliği ve şeker rahatsızlığı benzeri damar ve hudut yapılarını bozan hastalıklar ile kronik böbrek yetmezliği benzeri daha kimi zaman karşılaşılan hastalıklar, erkekte sertleşme meselenine eşlik etmektedir.

Ağızdan ve alet içerisine enjeksiyon yöntemiyle yapılmış olan ilaç tedavileri; nedene karşı tedaviler olmayıp; şikayeti gidermeyi hedefleyen tedavilerdir. Alet takma implantasyon rehabilitasyonu ise hiçbir tedaviden netice alınmayan hasta olanlarda uygulanıp, geriye dönüşümü olmayan bir tedavi seçeneğidir. Bütün bu tedavi yöntemlerinin zorluklarını göz önüne alan bilim adamları; daimi tedavi fırsatı sunan ve yan tesiri az meydana gelen yepyeni yöntemler üstünde yoğunlaşmışlardır.

Örneklemek gerekirse şeker hastalarının hemen hemen yarısında değişim gösteren derecelerde olmak üzere sertleşme probleminin meydana geldiği bilinmektedir. Prostat kanseri nedeni ile cerrahi tedavi yapılan hasta olanların da hemen hemen %40-90’ında sertleşme sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bunun Için cevap hasta olanların bir sürü mühim bir kısmı , sertleşme probleminin sahip oldukları hastalığın natürel ve onay edilmesi gerekli olan bir neticesi meydana geldiğini düşünmekte, rehabilitasyonun ise mümkün değil meydana geldiğini varsayarak rastgele bir tedavi isteğinde bulunmamaktadır.

1980’li senelerden daha sonra alet sertleşmesinde oyun oynayan faktörlerin ve sertleşme meselenine ne sebeple meydana gelen sebeplerin meydana konulmasından daha sonra , nihai zamanlarda sertleşme sorunu erkekler amaçlı bir karabasan olmaktan çıkmış ve rehabilitasyonu her şartta sağlanabilen bir rahatsızlık halini almıştır. Ülkemizde yapılmış olan bir çalışmada, 40 yaş üstü erkeklerde farklı derecelerde olmak üzere sertleşme probleminin görülme sıklığının hemen hemen %52 meydana geldiği rapor edilmektedir. Başka bir söylemle her iki erkekten biri yaşlanmaya ilişkili olarak meydana çıkan sertleşme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Tedavide birinci basamak; oral alınabilen ilaçlardır. Bu tedavi seçeneği çok pratik ve dayanıklı bir biçimde uygulanabilir bir yoldur . İlk basamak rehabilitasyonun fayda sağlamadığı hasta olanlarda iki. basmak tedavi olarak alet içerisine enjekte edilen ilaçlardan fayda sağlanabilir. Bu stil ilaçlar çok gösterişli olup, hastalar çoğunlukla uygulama zorluklarından yakıntı etmektedirler.

Son basamak tedavi seçeneği milletçe aralarında ‘Mutluluk Çubuğu’ olarak malum penil protezlerin alet içerisine yerleştirilmesi operasyonudtümör. Anlaşılacağı benzeri bu rehabilitasyonda hastaya bir ameliyat uygulanması gerekiyor . Yaklaşık bir saat kadar süren bir ameliyat ile bu cihazlar penisin içerisine yerleştirilmektedir. Bu cihazlar yerleştirildikten daha sonra hiçbir biçimde dışarıdan farklılık edilmemektedir. Hidrolik özelliğe sahip bu cihazlar hastaya aradığı süre penisini sertleştirme fırsatı sağlamaktadır. Ameliyatın sonrası günü ya da benzer gün hastalar evine yolanabilmekte olup, sertleşme sorunu hayatını sürdüren erkeklerde en kesinlikle tedavi seçeneğinin bu yöntem meydana geldiği söylenebilir. Bununla beraber penil takma operasyonuna hüküm verilmeden once hasta olanların hiçbir ilaç tedavisinden fayda görmeyeceğine kesinlikle olarak güvenilir olunmalıdır. Penil takma uygulamaları sonrasında hasta memnuniyet dereceleri %100’ler düzeyinde meydana geldiği takdirde , hasta seçiminde nihai derece dikkatli davranılması lazımdır . Diğer taraftan vücüda yerleştirilen başka bir cismin, düşük bir tahmin de olsa enfeksiyon gelişim rizikosu göz önüne alınmalı ve bu stil ameliyatlar sterilizasyon koşullarının üst seviyede sağlanabildiği sıhhat kuruluşlarında gerçekleştirilmelidir.

Teknolojide sağlanan gelişimlere parallel olarak, alet protezlerinin teknik özelliklerinde de tek sürü mühim gelilşimler sağlanmıştır. 1980’li senelerde penil protezlşer katı rijid materyellerden üretilirken, nihai zamanlarda şişirilebilir protezler yaygın olarak kullanılmaktadır. Rijid protezler hastanın tek bir sürü kez olarak penisinin ‘erekte’ takdirde kalmasına neden olduğundan alet fizyolojisine uyumlu değildir. Bu stil takma ameliyatlarından sonar, alet tek bir sürü kez olarak ‘erekt-kalkık’ takdirde olduğunda, hastanın giysisinin altında bariz olarak farklılık edilmekte ve bu vaziyet hasta açısından nihai derece huzursuz edici tek toplumsal hale kapı aralamaktadır . Ek Olarak da ehemmiyetlisi rijid materyeller her geçen gün alet dokusunun aşınmasına neden olmak suretiyle, belli tek süre ardından protezin alet dışına çıkmasına neden olabilir . Bu stil komplikasyonların rehabilitasyonu sebep hasta sıhhati açısından gerekse ek fiyatlar açısında önemli sorunları eşliğinde getirmektedir. Bütün bu nedenlerden ötürü ‘Eski Kuşak’ olarak nitelendirilebilecek bu stil cihazların seçim edilmemesi gerekiyor . Bu görüş; bu stil operasyonları sık sık yapan cerrahlar, ek olarak ehemmiyetlisi konu konusunda literatür açısından bilhassa desteklenmektedir.

Özet olarak: Nihai senelerde üretilen ve alet fizyolojisini tek sürü sıkı taklit eden şişirilebilir protezler cerrahi adayı meydana gelen hasta olanlarda önce seçim olmalıdır. Bu protezlerin tek öbür mühim özelliği de gelişen bilişim yardımıyla protezlerin antibiyotilk ile kaplanmış ya da antibiyotikli solusyonları emebilme niteliğine sahip olmalarıdır. Bu özellik yardımıyla bu stil operasyonlarla ilgili olarak en korkulan komplikasyon olan; enfeksiyon rizikosunun en üye indirgenmesi olabilir . Nihai olarak, penil takma ameliyatlarının çok kolay değil olduğu Peyronie rahatsızlığı ve penil fibrozis varlığında da rijid protezlerin yerleştirilmesi mühim sayıda hastada mümkün değil olmaktadır. Bunun Için cevap şişirilebilir protezlerin özel yeni sezon modelleri yardımıyla bu grup hastada da kolaylıkla yerleştirilmesi yapılabilmektedir.

admin Websitesi